Etikete göre gösterilenler lahitkaya kuzey

Aladağlar’da Emli boğazına girip, ormanı geride bırakınca ulaştığınız Akşampınarı kamp yerinden görünen manzara, her iki yanda uzanan kaya duvarları,kuleler ve bazen de yatık çarşaklı sırtlardır.
  5 eylül 2001 çarşamba

Yine alarmı 6.30'a ayarlamıştım kaltık ve kahvaltı faslına geçtik.Bu günkü hedefimiz, ben lahit kaya kuzey duvarının iki rotasını art-arda free-solo tırmanacaktım Ergunda