Etikete göre gösterilenler Nicholas O'Connel

Sir Edmun Hillary,
1953 yılında Everest’in zirvesine ilk defa ulaşarak dağcılık tarihinin en büyük problemini çözmüş ve dünyanın en ünlü dağcısı olmuştur. Dağcılıkla hobi olarak uğraşıp, Yeni