Yamaç Paraşütü
  Hava ve diğer gaz şeklindeki akışkanların hareketlerini, aynı zamanda bunlar içinde hareket eden katı cisimlerin durumlarını ve bunlara tesir eden kuvvetleri nceleyen bilimdir.Bize uçuşun temel prensiplerini verir. İyi bir pilotun bilgisini 4 diye tarif edersek .3'ü teorik 1'i ise pratiktir.Aerodinamik prensipleri her pilotun bilmesi gerekir.Teorik bilgisi iyi olan pilotlar karşılaşacakları sorunları daha iyi analiz edip bilinçli olarak çözebilirler.
  Yamaç paraşütü harnesi basit olarak ;a. Tahtadan yada plastikten yapılan oturma yeri b. Sağlam kumaştan dokunmuş sırt bölgesi c. Bacak ve göğüs kolonlarından oluşmuşturBazı harnesler de çapraz kolonlar bulunur.Bunların kubbeyi daha güvenli tutmak için pilotun vücut hareketlerini doğrudan yukarıya iletmesini engelleyen bir yapıları vardır.Gelişmiş harneslerin hızlandırıcı bağlantıları, sırt koruyucusu, hava yastığı yeek paraşüt bölümü gibi avantajları vardır.Bütün harnesler pilotun vücut yapısına göre ayarlanabilir durumdadır. 
  Kubbe iplerini kumaşa bağlar.Genellikle 25mm genişliğindedir.Ağırlığı yada yükü ipler yolu ile taşırlar.Kuşama karabinalar, iplere küçük metal (rabıt) halkalarla bağlıdırlar.Kalkışta pilota uygun tutunma yerleri sağlarlar.Kalkışı kolaylaştırmaktan başka farklı harnes kullanımına da imkan tanırlar.Arka kolonlar ayrıca halkalar yardımıyla frenleri de tutarlar.Frenlerin ucunda kolay tutmak amaçlı şıkşıklar bulunur ve bunlar arka kolonlara çıtçıt veya velkro ile tutturulur.Bazı gelişmiş kanatlarda hız sistemi denilen hızlandırıcılar bulunurken bazılarında harnes kolonlara sabit olarak bulunur.
  İpler çok dayanıklı malzemeden yapılmıştır.İnce yapıları sürtünmeyi azaltmanın yanında hafif bir malzeme olarak da avantaj sağlar.Kevler ve dacron olmak üzere iki ana ip tipi vardır.Kevler çoğunlukla dacron (terleyen) yada benzeri bir malzemeyle çevrilmiştir.Sürtünmeyi azaltmak ve bütün yapıyı daha dayanıklı hale getirmek için , ipler hemen-hemen ortada iki yada daha fazla ipe ayrılır.İpleri daha iyi tanımlamak için kubbedeki bağlantı yerlerine göre değişik adlar verilir.Ön kenarlara bağlanan iplere 'A' ipleri denir.Arkaya doğru gittikçe 'B' 'C' 'D' ipleri olarak adlandırılırlar.Fren(kontrol) ipleri en arka kenara bağlanırlar.ve renkleri diğerlerinden farklıdır.
  Polyester yada naylon, hava geçirmeyen kaplamalı özel bir kumaştan yapılır ve canlı parlak renklerle boyanır.Alt ve üst yüzeylerindik parçalarla birleştirilmeleriyle oluşturulur.Bu hava kanallarına "sel" denir. Her sel diğerinden iç sel duvarıyla ayrılmıştır.Bunlar kubbenin şeklini belirler.Çok sayıda sel duvarı daha istikrarlı daha düzgün bir şekil ortaya çıkarır.Bu duvarlarda birçok delik vardır.Böylece hava bir selden diğerine geçebilir .Bu da iç basıncın ayarlanmasını sağlayarak kanat'ı şişirir.Tamamen şişirildiğinde Aerofoil şekli alır.Yani alt yüzey daha düz, üst yüzey ise kamburumsu bir yapı oluşturur. Maximum kalınlık noktası ön kenardan arkaya doğru giden çizginin % 15 ila 30'u tarafından oluşturulur.Kubbenin arka bölümü arla kenar ile sonlanır.Tipik bir…
  Yamaç paraşütü basit bir hava aracıdır.Ancak diğer hava araçlarında olduğu gibi özenli ve karmaşık tasarımların sonucunda oluşmuştur.İplerin uzunluğundaki küçük farklılıklar yada kumaşın kesiminde ki ufak bir ölçü farklılığı, sonuçta çok iyi yada kötü bir kanar ortaya çıkartabilir. Yamaç paraşütü 4 bölümde incelenir." Kubbe" Askı ipleri" Taşıyıcı kolonlar" Harnes (kuşam tertibatı)
  Yamaç paraşütü sporunun aynı zamanda bir doğa sporu olması bu branşta sporun önemini daha da artırır. Yamaç paraşüt sporu, her şeyden önce dayanıklılık, çeviklik,iyi bir refleks ve vücut fonksiyonlarının birbirine uyumlu olarak kullanılmasını gerektirir. Bu da kuşkusuz önce sporla (yeterli bir fiziksel kondisyon sağlanması),sonra da bu branşın gerektirdiği hareketleri yerde bol bol çalışmakla sağlanır. Yamaç paraşütünün diğer hava araçlarına göre yerden daha kolay havalanması nedeniyle,özel bir spora ya da herhangi bir spor hareketini yapmaya gerek duymayanlar son derece yanılmış olurlar. Çünkü; " Hiç hareket etmeden, bir araçla tepeye (özellikle yüksek tepeler) çıkılmış da olsa, alınan irtifa(yol durumu ve basınç etkisi) bünyeyi daha…