Yamaç Paraşütü
  (1) Frensiz(Fren ipleri yukarda). (2) Çeyrek fren (Fren ipleri omuz hizasında)(3) Yarım fren(firen ipleri göğüs hizasında)(4) Tam fren (fren ipleri yaklaşık kalça hizasında) STOL Tam frenin daha altında tam stol meydana gelir. Yamaç paraşütünün ileri gidişi tamamen durur, kubbe geriye doğru yıkılarak hızlı çöküş başlar.
  Kontrol deneyimi fren yerine kullanılabilir. Frenler yamaç paraşütünü yönlendirmek, hızını azaltmak, dönüşler yapmak ve güvenli bir konumda tutmak için kullanılır. Frenler, kubbenin arka kenarına birçok iple bağlanır. Bu ipler aşağı doğru inerken birer ipe indirgenir ve bir halkadan geçerek arka kolonlara (doğrudan bağlanmaz) çıtçıtla bağlanır.Genellikle renk aşısından diğerlerinden farklıdır ve diğerlerine göre daha kalın ve dayanıklıdır.
  Açıklık oranı kanatın şeklinin bir ölçümüdür.Kanat yere düz bir şekilde sırtüstü yayıldığında yukarıdan bakış bize kanatın performansı ve özellikleri hakkında ipuçları verir.Yüksek rakamlar yüksek performansı, gelişmişliği ise düşük güvenilirliliği belirtir. Planörlerin açıklık oranı yüksek, yamaç paraşütlerinin ise onlara kıyasla düşüktür.Açıklık oranı, kanat uzunluğunun karesinin alana bölünmesiyle bulunur. Örnek: Kanat uzunluğu 12,5 m, kanat alanı 32 m2 olsun. Açıklık oranı: 12,5x12,5=156,25 156.25/32=4,9 olur Bu kanat diğerlerine oranla daha ince bir kanattır ve muhtemelen iyi bir performansı vardır. Açıklık oranına göre kanat ucu anaforlarının etki alanı da farklılık gösterir.Verilen bir kanat yüzeyine göre , kanat ucu anaforları kanat ucundan çok içlere…
  Üretilen yamaç paraşütünün "üretici bilgi kartlarında" min. çökme miktarı belirtilmektedir.Bu miktar, yamaç paraşütünün havada yol alırken çöktüğü en yavaş oranı gösterir. Örneğin; min. çöküş miktarı 1,5m/sn olan bir yamaç parasütü havada süzülürken saniyede en az 1,5m çökecektir. Süzülmede ki ustalık , çöküş miktarından daha fazla oranda yükselen bir hava (kaldırıcı) bulmaktır.Min. çökme miktarı genellikle kanatın hız sınırlarının en az olduğu noktada hesaplanır.
  L: Kaldırma gücü D: Toplam sürüklemeEn iyi LD oranı , kaldırma gücünün sürüklemeye göre en yüksek olduğu noktada oluşur (Şekil 9). Şekil 9: Sürükleme de hızın etkisi.Şs: Şekil sürükleme. Hızla sürükleme arasında doğru orantı vardır.Hız arttıkça sürükleme de artar.Es:Emme sürükleme.Hızla sürükleme arasında ters orantı vardır.Hız arttıkça sürükleme azalır.Ts: Toplam sürükleme.(Sş) ile (Es)'nin kesiştiği noktada toplam sürükleme min. olur.Not:Yüzeysel sürtünme ,hızı fazla olan hava araçlarında çok önemlidir.Yamaç paraşütünün hızı yavaş olduğundan önemli bir etkisi yoktur.Bu nedenle burada dikkate alınmamıştırÖrnek: LD oranı 6/1 olan yamaç paraşütü , 600m süzülürken 100m. yükseklik kaybeder. (Şekil 10)  Bu oran sadece kanatın performansını belirlemek ve…
  Şişmiş kanatın hareketi havanın durumunu bozar ve emme sürükleme yaratır.Her zaman emme sürükleme ön kenarda az da olsa bulunur .En fazla kanat uçlarında oluşur.Kanat üzerinde ki alçak basınç alanı alttaki yüksek basınca göre daha fazla hava çeker fakat kanat uçlarında hava daha kolay akım oluşturur ve arka kenarda anaforlar oluşur .  Şekil 8:Kanat uçlarındaki basınç ve anaforKanat uçlarında alt ve üst yüzey arasında ki basınç farklılığı arka taraftaki havanın kanat çevresinde dönmesiyle eşitlenmektedir.Yamaç paraşütü ileri doğru giderken kanat uçlarında anaforlar oluşturur bu emme sürüklemenin en önemli sebebidirKanat uçlarında kulaklar gibi bazı dizayn özelliklerinin görevi bu problemi en aza indirmeye…
  Sürüklenme bizi geriye doğru çeken kuvvet yani uçuş sırasında ilerlerken havanın oluşturduğu dirençtir.İki kısımda incelenir. a.Parazit sürüklemeSürtünme herhangi bir yüzey yada engeller tarafından oluşabilir. Hava içinde daha fazla uçuş daha fazla parazit sürükleme meydana getirir.Hızı iki kat arttırmak sürüklemeyi dört kata çıkartır. Parazit sürükleme de kendi içinde yüzey sürtünmesi ve şekil sürüklemesi olarak ikiye ayrılır. Yüzey sürtünme sınır tabakasında meydana gelir.Hava ve hareket halinde ki kısmın yüzeyinin sürtünme ve birbirine etki etmenlerinden doğar.Yüzeyin kaygan yada pürüzlü oluşu bunu etkiler.Şekil sürükleme ise hava akımının bozulması ve anaforlaşmasından ortaya çıkar.
  Şişmiş kanatın farklı bölgeleri ve kubbenin hareketi farklı oranlarda kaldırma kuvveti oluştururlar.Bu kuvvetlerin gösterilmesi amacıyla basınç merkezi deyimi sık-sık kullanılır.Bu kitabi olarak basınç merkezi farklılığı yani kaldırmanın etki edebileceği teorik denge merkezidir.Kanadın belli bir hızda ve uygun hücum açısında uçması durumunda süzülme doğru bir şekilde sürecektir.Ancak bu eşitlikler bozulursa kanadın uçuşunda değişiklikler olacaktır. Çok düşük hücum açısı gerçekleştiğinde yumuşak kanat yapısı deforme olmaya başlar, sel ağızları çalışmaz duruma gelir.Kanat ön taraftan kapanmaya başlar.Bu 'ön kapanma ' olarak bilinir. Yüksek hücum açısında ise kanat üzerinde daha az hava akımı olur ve kanat daha yavaş hareket eder.Bir kanadın uçuşu genellikle pilotun…
  Yamaç paraşütü , rüzgar yardımıyla tamamen şişirildiğinde kanat yapısını alır ve bu yapısı , diğer hava araçlarında olduğu gibi kaldırma gücü oluşturur.Uçabilmek için yamaç paraşütü ile pilotun ağırlığını taşıyabilecek ve süzülebilecek kaldırma kuvvetine ihtiyaç vardır.Kanat, havada uçuşunu ileri ve aşağı doğru sürdürürken yapısı itibariyle üzerinde Şekil 4'de görülüğü gibi hava akımları oluşturur.Burada iki kuvvet etkili olur.Birincisi yerçekimi , diğeri de kaldırma kuvveti A: Hücum açısıHava molekülleri ilk olarak ön kenara çarpar ve kanat çevresinde, altında ve üstünde olmak üzere iki farklı akım oluşturur.Alttan geçen hava akımı alt yüzeye az bir açıyla çarparken kısa bir yol izler ve yüksek basınç…
  Bernoulli, akışkanlar(gaz ,su) kanunu çıkaran bir araştırmacıdır.Bir kanat yaratılmasının en önemli fizik yasası bernoulli prensibidir.Bu prensibe göre bir akışkanın hızı arttıkça , o akışkan içinde ki basınç azalır veya tersine olarak bir akışkanın hızı azaldıkça o akışkan içinde ki basınçta artar.Bernoulli prensibinin en bariz uygulaması 'Ventiri borusunun ' çalışmasıdır. Bu borunun orta kısmı uçlarına oranla daha dardır.Hava bu borudan geçerken dar kısma geldiğinde sürati arta ve basıncı azalır.Dar kısımdan geniş kısma geçtiği zaman sürati azalır ve basıncı yükselir.Buna göre sabit havanın hızının basınçla çarpımı sabittir. Şekil2: Havanın normal boru ve Venturi borusundan akışı.V: Hız P:BasınçP1xV1=P2xV2P1=2 V1=3P2=1 ise 2x3=1xV2 eşitliğinden…