Yamaç Paraşütü
  Bir pilotun harita üzerinde cizim ve ölçmede yapmak zorunda oIduğu dört işlem vardır. Bunlar; • Mevkiyi işaretlemek.• Hatları çizmek.• Mesafeyi ölçmek.• Hattın istikametini ölçmek.Ölçme, harita üzerindeki mesafe ve istikametin ölçülmesi demektir. Gerekli araçIar ise cetvel, pergel ve minkaledir.Coğrafi koordinatlarArazi veya harita üzerindeki bir noktanın kabul edilen bir başlangıç sistemine göre yerini bulmak için haritalara çizilen çizgilere Koordinat Sistemi denir. Bu sistemde noktanın yerini belirlemeye yarayan elemanlara ise koordinat denir.Coğrafi koordinatlar paralel ye meridyen dairelerinden oluşur. Dünyayı kuzey ve güney yarım küre diye ikiye ayıran ekvatora göre paralel dairelere “Paralel” veya “Enlem” daireleri denir. Ekvatorun kuzeyin dekilere kuzey paralelleri, güneyindekilere güney…
  Yamaç paraşütünün cok hafif bir hava aracı olmasından dolayı araçların çikamadığı tepelere malzemelerle birlikte yürüyerek tırmanmak ve zirveye uIaşmak mümkündür. Ancak daha önceden bilinmeyen bir tepeye uçuş için çıkmadan önce o tepe ve bölge harita üzerinde iyice incelenmeli ve tepe hakkında ön bilgiler elde edilmelidir. Böyle yerlerde yapılması geneken ilk iş tepenin uçuşa uygun olup olmadığını değerlendinmektir. Bu değerlendirmeyi harita üzerinde yapabilmek için genellikle 1: 50.000 ölcekli haritalar kullanılır. Bu haritalarla bir tepenin uçuşa uygun olup olmadığını, emniyetli iniş alanlarının bulunup bulunmadığını anlamak ye yüksekliğini tahmin etmek mümkündür .Yükseltileri gösteren harita üzerindeki birbirine yakın çizilen dik yamaçları, uzak çizgiler düzlükleri…
  İyi bir harita okumak herşeyden önce harita üzerindeki işaretIerin anlamlarını tam olarak bilmekle mümkün olur. Zamanla kazanılacak deneyim ile harita okumak daha da kolaylaşır. Yanılmamak için harita üzerindeki nirengiler ye işaretIer iyi değerIendirilmelidir. Harita değerlendirilirken aşağidaki sıra izlenmelidir;• Uçuştan önce harita emin oluncaya kadar iyice incelenmelidir.• Harita, uçuş istikametine yönlenmiş olarak tutulmalıdır.• Uçuş sırasında yeryüzüne bakıldığı zaman göze çarpacak en önemli arazi nirengileri seçilmeli ve haritada bunların yeri tespit edilmelidir.• Pilot bulunduğu yeri ve uçuş istikametini devamlı olarak harita yardımıyla bilmelidir.• Yolun kaybedilmesi halinde diğer uçan pilotlarına veya yer ekibine danışılarak harita üzerinde bulunulan yer tayin edilmelidin.
  Yeryüzünün belli bir kısmının, bir ölçek dahilinde düz kağıt üzerine küçültülerek geçiriImiş şeklidir. Haritaya çizilecek bilgiler genel olarak; deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, mağara gibi doğal şekillerle yol, baraj, sulama kanalı, çift duvar, bina vb. yapay tesislerdir. Doğal ve insan eliyle yapılmış ayrıntılar; özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilir. Ölçek: Dünya üzerinde belli bir yerin, kağıt üzerine bir oran dahilinde geçirilmesinde kullanılan ölçüye denir. Diğer bir deyimle, haritadaki uzunIuğun arazideki uzunluğa oranıdır. Örneğin; 1/1.000.000 Ölçekli bir haritada 1 cm uzunluğundaki bir mesafe, dünya üzerinde 1.000.000 cm = 10.000 m = 10 km.’yi ifade eder.Haritalar, seyrüseferde kullanılırlan aracların en…
  Seyrüsefer, bir kalkış bölgesinden planlanan başka bir nokta ya da bölgeye yükselen hava akımlarını kullanarak uçmaktır. Bu bazen mahalli uçuş sahasına geri donüşü de kapsayabilir. Seyrüsfer uçuşu, kaldırıcı ve bastırıcı bölgeler içinde uygun manevralar yapabilmeyi ve her çeşit kaldırıcı kuvveti bulmayı gerektirir. Seyrusefer uçuşIarında pilotların aerodinamik, meteoroloji, hava trafik kuralları ve hava sahası konularında tam bir bilgiye sahip olmaları gerekir. Ayrıca pilotların planlanmış uçuşa göre ve o anda mevcut veya mümkün olabilecek koşullara uygun olarak elbise, yardımcı ve ilkyardım paketi gibi uygun ekipmanı seçebilmenin yani sıra, ıssız ve zor bir araziye iniş yapma ve yaralanma gibi beklenmedik durumlarda kullanılacak telsiz…
  Yamaç paraşütü kurslarına katılanlarda, uçuş yapanlarda aranan ve dikkat edilen ilk konu sağlıktır. Uçuşlar için her zaman sağlam bir vücuda sahip olunmalıdır. İçki ve uyuşturucu tip ilaçların kullanımı ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir çok durumda yalnız uçmak pilotlara belirli bir güç harcatacaktır. Ayrıca eğitim sırasında tepeye malzemelerle birlikte tırmanmak ve efor sarf etmek sık karşılaşılan durumlardır. Bu nedenlerle kalp rahatsızlığı, astım, sara vs. gibi daha önceden önemli sağlık sorunları olanlar bunu gizlememeli, mutlaka öğretmenlerini bilgilendirmeli ve yalnız başına uçmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.İkinci önemli konu giyimdir. Ne kadar tecrübeli olunursa olsun düşmelerde korunmak için kapalı bir şeyler giymek her zaman yararlıdır. Uçuşlarda…
  Gündelik yaşamda herkesi belirli ölçülerde etkileyen ailevi, sosyal ve ekonomik problemlerin, ya en aza indirgenmesi ya da uçuşa çıkarken yerde bırakılması gerekmektedir. Psikolojik baskılar, pilotun uçuşa konsantrasyonunu bozabileceği için bunlardan kaçınılması gerekmektedir.Stres unsurları sayılamayacak kadar çoktur ve görecelidir. Bu konuda en önemli beş unsur, ABD Hava Kuvvetleri Uçuş Doktoru El Kitabında "death" kısaltması ile sunulmaktadır. Bu yaklaşımda, ölüm anlamına gelen "death" sözcüğündeki her harf bir stres unsurunu simgelemektedir.D : Drug ; Uçuşta yan etkiler yapan ilaçlar,E : Exhaustion ; Uykusuzluk ve yorgunluğun yol açtığı tükenme,A : Alcohol ; Zihinsel ve fizyolojik işlevleri bozan alkol,T : Tobacco ; İrtifada hipoksiyi…
  Prensip olarak pilotun uçuş öncesinde ilaç almasına izin verilmez. Asprin dahil bir çok ilacın yan etkisi vardır. Birkaç ilacın bir arada alınması ise bazen yan etkilerinin artmasına neden olur. Özellikle antikolinerjik ve sedatif yan etkileri olan ilaçlar uçuş performansını ileri derecede bozabileceğinden sakıncalıdır. Hangi ilaçların ne tür yan etkileri olduğu ve uçuş performansını ne ölçüde etkileyeceği bir uzmanlık konusu olduğundan uçucuların kendi kendilerini tedavi etmekten kaçınmaları gerekmektedir.
  Akut fiziksel yorgunluk, psikolojik yorgunluktan daha kolay tolere edilebilir. Çünkü fiziksel yorgunluk dinlenmeyle geçer, fakat kronik (birikici) nitelikteki fiziksel, zihinsel ve psikolojik yorgunluk daha tehlikeli ve ciddidir. Bunlar bitkinliğe, dikkat ve bellek bozukluklarına yol açar. Görev zorunlulukları nedeniyle yorgunluk kaçınılmaz nitelikte ise monotonluğu gidermenin, ara periyotlara eğlendirici, sportif aktiviteler (yüzme, voleybol, vs.) serpiştirmenin yararı vardır. Ancak mutlaka bir süre sonra daha geniş dinlenme ve tatil olanakları yaratılmalıdır.
  Düzenli yapılan spor ve egzersizler, dokuların oksijen kullanmasını arttırır, vücut yağlarını azaltır, kan dolaşımını hızlandırır, damarları açar. Bir çeşit spor olan uçuculukta pilotlar "hava atletleri" sayılmaktadır. Bu nedenle özellikle efor sarf eden pilotların kondisyonları yüksek olmalıdır.