M-Harita Okuma

 

İyi bir harita okumak herşeyden önce harita üzerindeki işaretIerin anlamlarını tam olarak bilmekle mümkün olur. Zamanla kazanılacak deneyim ile harita okumak daha da kolaylaşır. Yanılmamak için harita üzerindeki nirengiler ye işaretIer iyi değerIendirilmelidir. 

Harita değerlendirilirken aşağidaki sıra izlenmelidir;

• Uçuştan önce harita emin oluncaya kadar iyice incelenmelidir.
• Harita, uçuş istikametine yönlenmiş olarak tutulmalıdır.
• Uçuş sırasında yeryüzüne bakıldığı zaman göze çarpacak en önemli arazi nirengileri seçilmeli ve haritada bunların yeri tespit edilmelidir.
• Pilot bulunduğu yeri ve uçuş istikametini devamlı olarak harita yardımıyla bilmelidir.
• Yolun kaybedilmesi halinde diğer uçan pilotlarına veya yer ekibine danışılarak harita üzerinde bulunulan yer tayin edilmelidin.

Yorum eklemek için giriş yapın