M-Haritalar

 

Yeryüzünün belli bir kısmının, bir ölçek dahilinde düz kağıt üzerine küçültülerek geçiriImiş şeklidir. Haritaya çizilecek bilgiler genel olarak; deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, mağara gibi doğal şekillerle yol, baraj, sulama kanalı, çift duvar, bina vb. yapay tesislerdir. Doğal ve insan eliyle yapılmış ayrıntılar; özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilir. Ölçek: Dünya üzerinde belli bir yerin, kağıt üzerine bir oran dahilinde geçirilmesinde kullanılan ölçüye denir. Diğer bir deyimle, haritadaki uzunIuğun arazideki uzunluğa oranıdır. Örneğin; 1/1.000.000 Ölçekli bir haritada 1 cm uzunluğundaki bir mesafe, dünya üzerinde 1.000.000 cm = 10.000 m = 10 km.’yi ifade eder.

Haritalar, seyrüseferde kullanılırlan aracların en önemlisi olarak değerIendirilebilir. Haritaların kullanılmasında dikkat edilecek ilk husus haritanın usulüne göre katIanmasıdır. Haritalar, kolayca taşinabiIeceği ve tamamen açılmasına gerek kalmadan kullanılmasını mümkün kılacak şekilde ve yeterli büyüklükte katlanmalıdır. Harita katlama işi bittikten sonra korunması için bir muhafazaya konmalıdır.

Bu kategoriden diğerleri: « M-Harita Okuma M-Seyrüseferin Tarifi »
Yorum eklemek için giriş yapın