L-Psikolojik Sorunlar

 

Uçuş psikolojisinin en önemli konusu uçuş korkularıdır. Uçuştan korkan sıradan insanlar için uçmamak sorunu çözer. Ancak uçuculuğu sürdüren ya da bir meslek olarak seçmiş profesyoneller için durum farklıdır. Çünkü; 

" Uçuş becerisi, yıllar süren eğitimlerle elde edilip, deneyimlerle pekiştirilen pahalı bir kazanım olduğundan bir kalemde feda edilemez.

" Hava aracına kumanda eden kişiler, uçuş korkusu nedeniyle uçuş emniyetini tehlikeye düşürebilir.

" Uçucular korkuyu sevmezler, bu nedenle korku uzun süre savunulmaya çalışılır, bastırılır ya da başka tür bozukluklarla davranışlara yansır. Örneğin, kişiler arası ilişki bozuklukları, alkol 

kullanımının artışı vs. Aslında uçucunun her uçuşunda açık veya açık veya örtülü bir korku hissetmesi doğal bir durumdur. Benzer tehlikeli uğraşlarda olduğu gibi, risk altında olduğunu algılayan bir uçucunun ürküntü duymasında, çekingen davranmasında yadırganacak bir şey yoktur. Korku duymayan kişiler, genellikle savunmaları yeterli ve motivasyonları yüksek kişilerdir. Savunmalarının yetersiz ve motivasyonun az olduğu durumlarda ortaya çıkabilen uçuş korkularında özel bir tedavi stratejisi uygulanmalıdır.

Bu kategoriden diğerleri: « L-Stres L-Vertigo »
Yorum eklemek için giriş yapın