B-Bernoulli Prensibi

 

Bernoulli, akışkanlar(gaz ,su) kanunu çıkaran bir araştırmacıdır.Bir kanat yaratılmasının en önemli fizik yasası bernoulli prensibidir.Bu prensibe göre bir akışkanın hızı arttıkça , o akışkan içinde ki basınç azalır veya tersine olarak bir akışkanın hızı azaldıkça o akışkan içinde ki basınçta artar.

Bernoulli prensibinin en bariz uygulaması 'Ventiri borusunun ' çalışmasıdır. Bu borunun orta kısmı uçlarına oranla daha dardır.Hava bu borudan geçerken dar kısma geldiğinde sürati arta ve basıncı azalır.Dar kısımdan geniş kısma geçtiği zaman sürati azalır ve basıncı yükselir.Buna göre sabit havanın hızının basınçla çarpımı sabittir.Şekil2: Havanın normal boru ve Venturi borusundan akışı.
V: Hız P:Basınç
P1xV1=P2xV2
P1=2 V1=3
P2=1 ise 2x3=1xV2 eşitliğinden V2=6 ( hava dar alandan geçerken hızlanmış)

Bernoulli prensibine göre , bir kanat profili etrafından hava akımı geçmeye başlayınca havanın hızında bir artış olur.Kanadın üst yüzeyinin kamburumsu şekli hava akımının buradan daha hızlı dolayısıyla basıncının daha düşük olmasını sağlar.Alt ve üst yüzeylerdeki bu basınç farklarından dolayı da kaldırma kuvveti oluşur.

Şeki 3:Kanat şekli etrafından geçen hava akımı.
Yorum eklemek için giriş yapın