İzohipsler kesişmemiş sadece üstelenmiş durumda.
  izohipsler sıklaşınca eğimin arttığı anlaşılır.Ve dipteki akarsu (çatallanan çizgi) bize buranın çukur mu tepemi olduğunu bildirir.
  Yön bulmada en önemli nokta haritaya baktığımız zaman bölgeyi kafanızda çizebilmenizdir.Bunu da haritadaki izohipslerle yapabiliriz. Dağın bir yatay kesiti alınır.Çizgiler eşit yükseltileri gösterir.Yükselti çizgilerinin şekli dağın veya tepenin şeklini verir.Bir çizgi hep aynı yüksekliği belirleyen noktaların birleşiminden oluşur. Birbirleriyle asla kesişmez, çakışmaz ve çatallanmaz.Haritada kahverengiyle gösterilir.Beş tanede bir daha kalın ve koyu çizilir.Daima kapanır ( kullandığınız paftada olmasa bile ) Kenar bilgilerinde iki eş yükselti çizgisinin arası bildirilir.Dikkat edilmesi gereken bir hususta çukur ve tepelerin birbirine oldukça benzemesidir. Aynı gibi göründüğü halde biri tepe(sırt) , diğeri vadi(çukur).Buradaki ayrım noktası izohipslerin üzerindeki sayıların yazılım yönüdür.Bunun yanında yardımcı bilgi olarak .…
  Yeryüzünün bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematik yöntemlerle küçültülerek ve üzerine özel işaretler koyarak bir düzlem üzerine çizilmiş şekline HARİTA denir.Harita okuma ise bu işaretler ve şekillere bakarak bölgeyi kafanızda üç boyutlu olarak çizebilmektir. Ölçek: Harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzunluğun,arazide aynı iki noktanın arasındaki ölçülen yatay mesafesine olan oranını ÖLÇEK olarak adlandırırız.Haritanın sağ alt köşesinde (1:50 0000 , 1:250 000 olarak) belirtilir.Örneğin 1:50 000'lik haritada harita üzerindeki iki noktanın uzaklığı 6 cm: olsun. Bu mesafenin gerçekte uzunluğu 6x50 000=300 000 cm.dir (3 Km.) Bu harita 1:250 000'lik olsaydı bu cetvelle 6 cm. olan mesafe 6x250 000=1 500 000cm. (15 km.) olacaktı.Ölçekli tüm…