Hareket etsek de etmesek de, beyinlerimiz eklemle bağlı uzuvlarımızdan duyumsal geri itilim alırlar. Bu sinyaller, kaslarımızdaki tendonlarımızdaki, mafsallarımızdaki ve derimizdeki sinirlerimizden gelir. Beyne kas büzülmesini, vücut pozisyonunu ve üzerimizdeki kuvvetler hakkında bilgi verirler. Bu hiç durmayan kinsetejik bilgi akışı vücudumuzun farkında olmamızı sağlar. Nakledilen bilgiler genellikle kas spindlerinden gelir ve beynin hareketi kontrol ederek idare etmsini sağlar. Tüm vücudun katıldığı bir hareketi yönetmek oldukça karmaşık bir işlemdir. 425 det iskelet kasımızın herbiri beyinden gelen uygun komutlara ihtiyaç duyar. İlk yapılan her hareketle, beyin kinestetik sinyalleri izleyerek analizini yapar, geri yanıtları kaslara ulaştırır. Bilgi değişimini niceliğinden dolayı bu işlem, beynin motor alanının…
  İyi bildiğimiz bir şeyi düşünün, bisiklet kullanmak. Bir çocuk bisiklet kullanmayı öğrenirken, işlemle ilgili her ayrıntı zihinsel olarak onu meşgul eder ve hareketleri kaba, sarsıntılıdır. Bisiklet yana yattığı zaman gidonlarda değişiklikle denge sağlamaya çalışırken, sendeler, titrer ve bazen de düşer. Bisikleti sürerken, yalpalayan çocuk zihinsel olarak dengede kalabilmekle öylesine doludur ki, ne nereye gittiğini, ne de çevresinde olanların farkındadır. Oysa, 2 hafta sonra, inanılmaz bir değişiklik gerçekleşir. Hareketler kesintisizdir ve düşünsel dikkate artık pek ihtiyaç yoktur. Çocuğun bilinci tamamen özgürdür ve artık yalnızca yumuşak ve düzgün şekilde kullanmayı, engelleri geçip, genel alan ile ilgili hesaplar yapmakta ve hatta bisikletini kullanırken…
  Kas spindleri, kasların içinde yer alan hassas alıcılardır. Kasın içindeki "test lifi"nin uzunluğunu, normal kas lifi ile karşılaştırır. Çeşitli yönlerden yararlıdırlar. İlk olarak, spind'ler, vücut pozisyonlarının, dış kuvvetlere karşı sabit olmasını sağlayan refleksleri sağlarlar. Bir kas isteğinizin dışında esnetilirse, spindler uzar ve alıcıları bu uzunluk değişimini beyninize bildirir. Bu korumak için büzülme veya daha fazla uzamayı yavaşlatmanın oluşturulmasını sağlar. Örneğin, birisinin size içinde ne kadar su olduğunu bimediğiniz bir şişeyi attığını hayal edin. Spindleriniz kolarınızdaki büzülmeyi, şişeyi tutacak kadar ayarlamanızı sağlar, böylece yeterli bir güçle dengeyi sağlayarak, şişeyi ne düşürür ne de yukarı doğru sıçratırsınız. İkinci olarak, spindler vücudu incinmeye karşı korurlar,…
  İyi günlerinde , tırmananlar şöyler der , "Sadece oldu işte . Yaparken gerçekten pek düşünmedim. Kendiliğinden oldu". Vücut kayanın gerektirdiği , kesin ve temiz hareketler yapar ve o anda yapılan bir savaş değildir. Teknikle tırmanıyorsunuzdur. Kötü günlerde tırmanırken , adeta düşünen yanınız aşırı çalışıyordur ve tekniğiniz tatile çıkmıştır. Felce uğratan düşünce , içgüdüsel hareketin yerini almıştır. Tırmanma teknikleri , fiziksel ağırlığınızı yer çekimine karşı çıkartır. Sonuç olarak , tırmanma kuvvet dayanıklılık ve esnekliğe gereksinim duydurur. Bu fiziksel kaynakların verilen miktarları ne yazık ki , yüksekte ki herhangi bir yetenek düzeyi ile eş değer olarak gösterilemez. Bazı tırmanıcılar fiziksel kaynaklarını…
  Tırmanma bir komplex ve zıtlıklar sporudur. Teknik ile ahenkli kullanılan kuvvet , potansiyel tehlike ortamlarında güvenliliği sağlayacak ve korku ile kararlılık arasındaki tehlikeli bir şekilde kurarak tırmanıcı , imkansızların arasından çizdiği yolda ilerler. Tırmanma performansı , insanın bir bütün olarak ifadesidir ve pek çok beceri ile şartının özeti olarak , anlaşılmalıdır. Bireyin tırmanma performansını etkileyen 6 kategori aşağıdaki diyagram da anlatılmıştır. Bu kategoriler arasındaki bağlar birbirine geçmiştir. Ve farklı kategoriler birbirlerini etkilemektedir. Örneğin , motivasyon fiziksel gücü etkiler ; korunma korkuyu etkiler ; korku koordinasyonu etkiler ; esneklik tekniği etkiler ; boy taktiği etkiler. Biz , bu kitapta tırmanan…
  Gelişme amacı ile antrenman için en etkin yaklaşım, en zayıf bağın kuvvetlendirilmesi temel ilkedir. Bundan dolayı,ister Dünya kupası için tırmanan,isterse tırmanmaya yeni başlayan birisi olur.Etkin antremanın ardında yatan yaklaşım ve felsefe aynıdır. Aynı hareketlerin sürekli tekrarlandığı sporlarda (örn;koşu,bisiklet) performansı etkileyen beceriler daha azdır ve hangisinin üzerinde çalışacağını seçmek daha kolaydır.Tırmanmada,gerekli olan becerilerin genişliği bu seçimi çok daha güçleştirirken,aynı zamanda onu,diğer sporların arasında eşsiz hale getirmektedir.Belirlemek,hakkında gerekenleri öğrenmek ve öncelikli alanlarınızı belirlemek, ğitim de savaşınızın yarısını oluşturmaktadır. Tırmanmayı etkileyen beceriler birbirlerinden farklılık gösterdikleri için,hepsini üzerinde birden,aynı anda çalışmaya zaman bulamazsınız.Dahası zayıflıklarınızı ve güçlü yanlarınızı ayırd etmek bazen zordur.Yanlış bir öncelik…
  Tırmanırken zayıf yanlarınızın sizi biraktığı zor durum güçlü yanlarınızın sizi kurtarmasından daha önemli olacaktır.Kendimize özgü yeteneklerimiz birbirimizinkinden farklıdır. Herkesin kendisine özgü öncelikli yanları vardır. Zayıf noktalarınızı belirleyememekten dolayı yapılan hata durgunluğa yol açacaktır.
  Bruno ve Julia ilk defa kaya çalışırken karşılaştırdılar. Bruno parmaklarının ve kuvvet antrenmanlarının sonucundan gurur duyarak, kendisini; bir önceki sezon yıldıran bir kaya düğümünde göstermekte son derece istekliydi. The Aggression Roof 5.10 a yapılmıştı ve bu , 5-foat' luk etkileyici bir çıkıntısı olan bir rota kaya için ısındıktan sonra Bruno balkonun dışından başladı. Elleri yarı bölümde dıştayken , ayakları gerideki duvardan hiç beklemediği bir anda kaydı. Kendisini sabitleyerek , güvenini yeniledi. "Dik tırmanış sonuçta , kuvvettir". Spor salonunda kendisini çekiyormuş gibi , Bruno tutamaklar çenesinin hizasına gelene kadar kendisini çekti ve elini çıkıntının dış tarafına attı. Yakalamayı başardı ve dönüp…
  Güçlü alanları çalışmak performansa çok az katkıda bulunur."Tırmanmak çok kompleks !" Almanya' nın en iyi tırmanıcısı son Wolfgang Güllich gözyaşları akmak üzereyken inledi. Tırmanma sezonunun başlarıydı ve 5 gündür Fransa' nın Verdon Gorge' daki Sale Temp' ini (5.13) başaramadan denemeyi sürdürüyordu. Çabalarını mahveden problem, var olan kuvvet reservinin üzerinde yoğun olarak çalışmayı sürdürüyordu Kuvvet zaten Güllich' in çok zengin olduğu alan olduğu için , bunun üzerinde çalışmak tırmanma performansında çok az yarar sağlamıştı. Antrenman ile geçirdiği kış' tan önceden , spor salonunda geçirdiği kış' tan sonra' da kuvvet , onu sınırlayan problem değildi. Ağzından çıkan kelimeler , sadece hatalı bir…
  Bu bizi en zayıf bağ ilkesine getiriyor. Birlikte uyum içinde hareket etmesi gereken beceriler zinciri, arabanızın hareketini meydana getirir. Performans , farklı yeteneklerin bir araya gelmesinin sonucu olsa da , bunların basit bir toplamı da değildir. Performans , bir pozisyonda en zayıf olduğunuz beceriden dolayı tamamen yıkılacaktır. Tıpkı bir zincirin en zayıf bağı kadar güçlü olması gibi.Sizin aracınızında performansı zayıf olan halka ile sınırlıdır. En zayıf alanlarınızdaki küçük bir değişim , bütün performansınızın üzerinde büyük etkiler yaratırken güçlü alanlarınızdaki belirli artışlar çok daha az etkiler yaratacaktır. Bu nedenle , maksimum bir gelişme için öncelikle hedefleriniz için onları seçmelisiniz. Herhangi…