Ödül ve ceza her tip öğrenmeyi etkiler. Eğer Julia ilk uzun-dinamik hamlesini yüksek bir kısa kaya kilidinde deneseydi, dinamikten çok sakatlanmaları öğrenecekti. Daha da kötüsü yeni pozisyonlara geçmek yerine geri çekilmeyi öğrenecekti. Eğer ilk dinamik hamlesini yere yakın bir noktada top-rope'da veya emniyet aldığı bir yerde çalışsaydı düşse de, ceza söz konusu olmazdı. Bu durumda ödül, dinamiği denediği zaman, düşmekle alacağı cezalar daha yüksek olacaktır. Daha sonra hareket yerleştikten sonra bu yeni beceriyi daha meydan okunacak pozisyonlara taşıyabilir. Tekniği korku ile öğrenmeyinKorku atletik performansı baltalar. Tırmanırken korku sizi limitlerinize yakın hareketleri denemekten alıkoyar. Fakat engram edinmek, sizi rahat hissetmediğiniz ve sınırlarınızın ötesinde…
  Engram edinme çalışması, yeni hareketleri yapmayı öğrenmeyi veya çokaz becerebildiğiniz hareketlerde akıcılık kazanıp geliştirmeyi içerir. Uygulamada bu, bir rorayı geçmenin veya tepeye ulaşmanın hedef olarak, deney kazanıp hareket oyunu oynamak uğruna ertelendiği, tırmanmanın deneysel yoludur. Tırmanma duvarları ve kısa kayalar, bir hareketi defalarca tekrarlamaya olanak tanıdıklarından bu faaliyet için idealdir. Bu basamağın amacı, bir hamleyi ideal şartlarda gerçekletirmeniz için becerinizi geliştirmektir. Beyninizin, yaptığınız herşeyi kaydetmesi ve geçmişte en sık yapılan hareketi yeniden yapmanızı sağlaması nedeniyle bu basamak, beyninizi yeniden ortaya çıkarmanızı istediğiniz komutlar ile beslemek. Tekrar edelim, bir hareketi kötü teknikle uygulamayı öğrenmek, sadece gelecekte de onu kötü yapma olasılığını…
  Teknik eğitiminin özü engram geliştirmektir. Hareket fizyolojisini dikkate alarak dağarcığınıza yararlı engramlar ekleme çalışması, her biri başlı başına bir eğitim konusu olan 3 kategoriden oluşur. Birinci basamak, engram edinme; ikinci, bunları uygulamaya devam etmektir. Bu iki basamak birbirini basit bir sıra ile izlemez. Bir tırmanış gününde, tırmanıcı her ikisini de periyodlar içinde yapabilir.
  Yüzeydeyken tırmanma, kayaya karşı verdiğiniz bir kuvvet/güç mücadelesi gibi görülebilir. Fakat güç dengesinden daha önemli olan denge gücüdür. Eğer dayanıklılığınızı %20 arttırırsanız zor bir rotada %20 daha yükseğe tırmanabilirsiniz. Ama kuvvetinizi nasıl koruyacağınzı, nasıl daha verimli olacağınızı ve etkili tekniklerle enerji harcamanızı minimuma indirmeyi öğrendiğiniz zaman daha önce hiç dokunamadığınız yerlere bile tırmanırsınız. Pekçok tırmanan için teknik eğitimi gelişme trampleni, başlangıç noktasıdır. Bunu hiç bir şey, kuvvetsiz tırmanışçıların özel teknikler ile çok güç rotaları bitirmeleri kadar inandırıcı şekilde kanıtlayamaz. Örneğin, Cathy Beloeil Salt Lake City yakınlarındaki Amerikan Fork'un çok güç rotası olan 5.13a Hell'i redpoint tamamladı. Kuvvete dayalı ulaşmalar ve…
  Bütün bunlar eğitiminiz için ne ifade ediyor? Hareketin arkasındaki fizyoloji, kesinlikle, eğer kayadaki tekniğinizi geliştirmek istiyorsanız, somut engramlarınızda çok geniş birikim edinmeyi amaçlamanızı önerir. Bir sonraki teknik eğitimi ile ilgili bölümler bunu nasıl yapacağınızı açıklamaktadır. Tırmanma hareket bağımlı bir spordur. Tırmananların çoğu bu gerçeği göz önünde bulundurarak güç ve esneklik gibi kesin ve ölçülebilr noktalarda yoğunlaşmayı tercih eder. Bu kişilerden birisi olmayın. Eğitimde hiç bir faktör, koordinasyon ve teknikten daha fazla yoğunlaşmayı gerektirecek kadar önemli değildir.
  Laktik asit de koordinasyonu etkiler. Dayanıklı atletler faaliyetlerde kullanılan litrede 20 milimol laktik asit konsantrasyonu ile başarılı olsalar da, laktil asit sadece 6 mmol/lt.'ye ulaştığı zaman koordinasyonu bozmaya başlar. Sonuçta, tırmananlar çok nadiren böyle bir düzeyde başarılı olabilirler. Teknikle hassaslık gerektirmeyen faaliyetlerde (koşu gibi) laktik asit düzeyi abartılı yükselmedikçe, performansı sınırlamaz. Fakat buz pateni, tırmanma gibi sporlarda dengedeki, hedefteki veya uygunluktaki hassas dengedeki küçücük bir bozulma performansı zedeleyebilir. Çoğumuz yorulduğumuz zaman bu koordinasyon kaybını yaşamışızdır. Hareketlerimizde hantallaşıp, planladıklarımızda çuvallamışızdır. Bunu aklınızda bulundurarak yapamama nedeninizin engram eksikliğinden mi yoksa kandaki laktik asit oranından mı kaynaklandığını ayırt etmenize yardımcı olacaktır.
  Her ne kadar yukarıda anlatılan mekanizmalar hareketi yönetse de, oyunda diğer faktörler de rol alır. Özellikle, psikolojik uyarım, engramlarınızı kullanma yeteneğiniz üzerinde büyük rol oynar. Stres ve uyarım durumunda tüm geçişleri fakat özellikle en kökleşmiş engramlarımızı yitiririz. Sinirli olduğumuz zaman yeteneklerimizin baştaki düzeyine döneriz ve bazen de seyredilirken koordinasyonumuzu yitiririz. Eğer sık sık geri itilim ve düşünce yönetimine ihtiyaç duyuyorsak bu iki anlama gelir; ya karşılaştığımız durumla ilgili yeterli engrama sahip değilizdir, ya da başarısızlığın nedeni strestir. Birinci durumda yapacağınız şey çok açık. Ödevinizi yapıp, teknik çalışacaksınız ve engram dağarcığınızı genişleteceksiniz. İkincisi ise , çözüm stres geçirici engramlarda (bkz. Teknik eğitimi…
  Çok az spor dalında tırmanmada gereken hareket çeşitliliğine ve dikkate ihtiyaç var. Koşma, bisiklet, kürek karşılaştırıldığı zaman birkaç hareketin sürekli tekrarlanmasıyla yapılır. Daha çeşitli hareket gerektiren çoğu spor dalı ise hareketlerin tam uygulanmsına bağlı olmaz. Bu tip sporlarda hareket eğitimi temel önemi taşımaz. Tırmanmada, küçük bir hareket hatası veya yetersizlik süratle belli olur. En iyi tırmanan diğerlerinden daha kuvvetli olan değil, en az hareket hatası yapandır. Tırmananları birbirinden ayıran hareketleri, hamleleri, pozisyonları seçmeleri ve bunu yapmaktaki süratleridir.Genellikle parmaklarımız, açıldığı veya tutamağı tutamadığınız için düştüğünüzü zannedersiniz. Bunu böyle bırakmak ise, tırmanmanın özünü kaçırmanıza yol açar. Parmaklarınız açılsın veya açılmasın, düşmeniz hamlelerinizi…
  Engram kontrolüne geçiş tabii ki bilinçli bir işlem değildir. Hatta, beyin bir tırmanma sırasında engramlarında saklanan bilgileri kinestetik bilgileri ile karşılaştırarak, pozisyona uygun bir engramın olup olmadığını arar. Eğer bulursa eşler ve engram kontrolü başlar.Beyin bir tırmanma problemini gerçek yaşama uygulamayı başarmadan önce problemi çözmek için "içsel tiyatro" kullanır. Kritik bir hamle yapmanız gereken bir yerde, beyniniz sizden önce tutamakların düzenine uygun bir engram arar. Tutamaklara bakarak beyniniz farklı 3 tane hamle olasılığını saptayabilir. Kendi iç sahnesinde oynayarak, hafızasındaki engramlarla, hemlelerin kinestetik "duyumunu" karşılaştırır. Eğer dizilim, engramlarda saklanan hamlelerden tamamen farklıysa, hareket kesintisiz geri itilim ve idare ile yönetilir.…
  Tırmanan kişi bir hareketi yaptığında, sadece o harekete özgü olmak üzere beyinde bir dizi sinir tesiri (dürtü) oluşur. Hareketi çeşitli defalar tekrarladığı zaman (gerçek olarak veya beyinde hayali olarak) tekrarlama nedeniyle ilgili hareketin sinirsel dürtüleri hafızada yerleşir ve motor engram olarak beyinde saklanır. (Buradan itibaren motor engramları kısaca engram olarak kullanacağız.) Engramlar, gerçekleştirdiğimiz bir hareketin bütünsel kayıtlarıdır. Daha da önemlisi, aynı hareketleri istediğimizde yeniden üretmemizi sağlayan bilgi dağarcığı olmasıdır. Engramları, hafızada saklanan hareketi yeniden yapmamız sağlayan önceden hazırlanmış, kas direktifleri paketi olarak düşünebilirsiniz. Binlerce bilinçli sinyali gerekli yerlere ulaştırdığı için bir hareketin kontrolünde engramı kullanmak beyin için artık tüm kinestejik…