Türkiye'de Dağların Oluşumu

 

Türkiye' de Dağların Oluşumu, Gelişimi ve Buna Bağlı Olarak Alp Orojenezinin Meydana Gelişi: 

Yine eski görüşe göre; yukarıda da genelde açıklandığı gibi, Türkiye iç kuvvetlerin tesiriyle Tethis denizinden kıvrılıp ( yaklaşıp 100-150 milyon yıl önce ), yine eski kıta çekirdekleri adını verdiğimiz, Menderes, İç Anadolu, Doğu Anadolu masiflerine kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları, güneyde Toros silsilesi şeklinde yükselip, yamanıp, lehimlenmişlerdir ve böylece Türkiye' deki Alp Orojenezi Kıvrım Kuşağını oluşturmuşlardır. Plaka (= Levha ) Tektoniği görüşüne göre ise; Türkiye' deki dağların oluşumuna gelince: Yine aynı devirde II. Zaman sonu III. Zaman başlangıcında ( yaklaşık 150 milyon yıl önce ) Türkiye' yi de dahil edebileceğimiz AVRASYA plakasının altına ARAP ve AFRİKA plakası güneyden gelip, girmiş ve sıkıştırmış, bu basınç ve yan kuvvetlerin tesiriyle özellikle kütlevi halde gözlenen Doğu Anadolu Dağları, Toroslar ve Pontitler meydana gelmiştir. 
Bu sıkıştırma etkeni halen, Türkiye' de ve dünya' nın çeşitli kesimlerinde devam etmekte olduğundan 1988' de ERMENİSTAN' da fazla miktarda can kaybına yol açan büyük bir deprem meydana gelmiştir. Bunu son yıllardaki, 1992 ERZİNCAN depremi (7.2 ölçeğinde, 2 ölü) ile sonuçlanan yer sarsıntıları izlemiştir. 90' lı yıllardaki Armero ve Etna gibi sönmüş volkanların tekrardan faaliyete geçmesi sıkıştırma etkeninin diğer delileri arasındadır. Türkiye' nin ortalama yükseltisi 1132 m' dir. Bu rakam dünyanın en yüksek 12 zirvesine sahip ASYA kıtası ortalama yükseltisinden 100 m daha fazladır. Anadoluyarımadasına batı dillerinde Asie Mineur ( Küçük Asya ) denmesinin sebebi de budur. 
Türkiye, geçirdiği jeolojik evrim sonucunda çok yüksek bir ülke olup, kırık ve kıvrımlarla dolu bir yapıya sahiptir. Alp-Himalaya kuşağının bir parçası olan kuzey ve güney Anadolu dağları ile Doğu Anadolu platosu ve arada yeralan volkanik orjinli tekdağlar, Türkiye' nin reliefini çok yükseltmiş ve çok çeşitlendirmişlerdir.

Yorum eklemek için giriş yapın