Dağ Nedir

 

Dağ, insanla tabiat arasındaki mücadelenin en yoğun yapıldığı yeridir. Bir ÇİN ATASÖZÜ' ne göre dağ en yücedir. Başka bir deyişle dağ, önümde yükselen ve içine girdiğim zaman beni kendisinden bir parça yapan yüce bir bütündür. 
Dağ, yeryuvar üzerinde yeralan çok çeşitli coğrafi ünitelerden; plato, ova, havza gibi ünitelerden biridir. Coğrafi bir yaklaşımla; 15 km2 lik bir mekan ünitesi üzerinde yeralan nisbi yükseltinin 600 m' yi bulduğu veya geçtiği yükselti ünitelerini DAĞ olarak tanımlayabiliriz. Bir başka coğrafi tanımla da, yükselti ile beraber eğim değerlerinin % 40' ı geçtiği relief parçasını DAĞ olarak nitelendirebiliriz. Dağ tanımı konusunda görüldüğü gibi, çok çeşitli tarifler varsa da, biz burada yani dağcılıkta hemen tüm bunların ortalaması olan şu tarifi kullanıyoruz.v Dağ oturduğu zeminden en az birkaç yüz metre yüksek, eğimli yamaçları ile çevresine hakim ve oldukça geniş bir alan kaplayan coğrafi bir ünitedir.

Bu kategoriden diğerleri: « Dağ Tipleri
Yorum eklemek için giriş yapın