Etikete göre gösterilenler sabalan

1. FAALİYETİN :  Adı : "ÖZEL Üçü Bir Arada" Amacı : 22.03.2010 günü bir dağ kazasında kaybettiğimiz sevgili dostumuz Özel PAK’ı 2. ölüm yıldönümünde anmak   Bölgesi : Savalan-İran Ardabil ;
  Katılımcılar : 
1. Mustafa Arız (Rehber) Davamand 5671 + Sabalan 4811 
2. Hafize Yiğit Davamand 5671 + Sabalan 4811 
3. Hatice Çakar Davamand 5671 + Sabalan 4811 
4. Menderes Kulinca