Etikete göre gösterilenler Tour de Geezers

10-16 Nisan 2004
Fikret Kaplanoğlu / Necati Bilgen / Alaattin Bey / Halûk Okur   Bizim bisiklet grubunun duayenlerinden 73 yaşında emekli albay Fikret Bey'le 65 yaşında emekli öğretmen Necati