Etikete göre gösterilenler Özel PAK

1. FAALİYETİN :  Adı : "ÖZEL Üçü Bir Arada" Amacı : 22.03.2010 günü bir dağ kazasında kaybettiğimiz sevgili dostumuz Özel PAK’ı 2. ölüm yıldönümünde anmak   Bölgesi : Savalan-İran Ardabil ;