Cumartesi, 12 Kasım 2011 18:21

Telsiz Türleri

Yazan
Öğeyi Oyla
(4 oy)

 

TELSİZ TÜRLERİ 

Doğada oldukça işimize yarayacak iletişim cihazlarından biriside telsizdir. Telsiz haberleşmesi elektromanyetik dalgalar yardımıyla sesin bir noktadan diğerine gönderilmesi işlemidir. Telsizlerin beli başlı avantajları olarak cep telefonları gibi kapsama alanı sorunu olmamasını, ve kullanım ücretinin bulunmamasını sayabiliriz. 
Yukarıdaki tanımda da belirttiğimiz üzere telsiz haberleşmesi elektromanyetik dalgaların yayılımı üzerine dayanır. Bu sebeple telsizleri kullandıkları frekans aralığına göre üçe ayırabiliriz. 
" HF Telsizler (3-30Mhz) 
" VHF Telsizler (30-300Mhz) 
" UHF Telsizler (300-3GHhz) 
Yansıyarak ilerlerler. Bu sebeple HF telsizlerle çok uzak mesafelerle görüşme yapmak mümkündür. Radyo amatörleri HF telsizler üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerindeki diğer radyo amatörleri ile rahatlıkla konuşabilmektedirler. HF telsizler kullandıkları frekans dolayısı ile büyük antenlere sahiptirler.Genellikle 20W ve üzeri çıkış gücüne sahip oldukları için de büyük telsizlerdir. 
VHF ve UHF telsizler ise en yaygın olarak kullanılan telsizlerdir. Bu telsizler yüksek frekans kullanmaları sebebi ile düşük anten boylarına sahiptirler. Bu sebeple el telsiz modelleri mevcuttur. Aynı zamanda HF telsizlere göre çok daha iyi ses kalitesine sahiptirler. VHF ve UHF telsizlerde elektromanyetik dalgalar HF telsizlerin aksine yansıyarak değil, doğrudan yayılarak ilerlerler. Bu sebeple mesafeleri HF telsizler kadar uzun değildir. 


VHF/UHF El TelsiziHF Telsiz


Telsiz üzerinden iki şekilde haberleşme yapılabilir : 
" Simplex haberleşme
" Röleli haberleşme

Simplex haberleşmede iki telsiz, arada aktarıcı telsizlerin yardımı olmaksızın doğrudan birbirleri ile haberleşirler. Röle imkanı olmadığı durumlarda genellikle kullanılan yöntem simplex haberleşmedir. Röleli haberleşmeye VHF/UHF telsizlerle daha uzak mesafelerle haberleşme yapılacağı zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Röle istasyonu bölgeye hakim yüksek bir tepeye konur. Röle telsizinin görevi bir frekansta aldığı yayınları başka bir frekansta aktarmaktır. Genellikle yüksek çıkış gücüne sahiptirler. Böylece küçük bir el telsizi ile röle kanalında yayın yaptığımızda, simplex kanalda bizi duyamayacak kadar uzakta olan başka bir telsize ulaşmak mümkündür. Röle telsiz setinde iki adet telsiz bulunur. Bunlardan bir tanesi alma görevini yapar. Diğeri ise aldığı yayını gönderme görevini üstlenir. 

NASIL BİR TELSİZ ALMALIYIZ? 
Alabileceğimiz telsizleri iki tipe ayırabiliriz. Bunlardan birincisi kullanım için herhangi bir ruhsat, lisans gerektirmeyen telsizlerdir. Bu tip telsizlere PMR (Private Mobile Radio), FRS FRS (Family Radio Service) telsizlerde denir. Bu telsizler max. 500mW çıkış gücüne sahiptirler. Görüşme mesafesi arazi şartlarına çok bağlı olup tipik olarak 1- 1.5km menzile, açık bir alanda 3km menzile kadar görüşebilmektedirler. Bu tip telsizlerden artık Türkiye'de de rahatça bulunabilmektedir. 
Bunlardan biri de ASELSAN PMR telsizleridir. Ayrıca ICOM, Motorola, Yaesu gibi firmalarında FRS telsizleri mevcuttur. 
Diğer alternatif ise daha yüksek çıkış gücüne sahip olan profesyonel telsizlerdir. Bu tipte oldukça değişik türde ürünler mevcuttur. El telsizleri genellikle 5W çıkış gücüne sahip olup arazi şartlarına bağlı olmak üzere tipik olarak 3-5 km menzile sahiptirler. Sadece UHF veya sadece VHF modelleri dışında dual band VHF/UHF telsizler de mevcuttur. Dual band telsizler her iki bantda da haberleşebildiği için tek bant kullanan telsizler ile karşılıklı haberleşebilmesi açısından oldukça avantajlıdır. Bazı modellerde VOX (Voice Activated Transmission) yani konuşma ile otomatik olarak göndermeye geçme özelliği mevcuttur. Bu özellikle ellerimizi kullanma gereksinimi olduğu durumlarda ve telsizle konuşmamız gerektiğinde işe yarayan bir özelliktir.Yine bazı el telsizleri, düşme, yağmur gibi koşullara karşı dayanıklıdır. 
Aşağıda çeşitli telsiz markaları ile ilgili bilgiler mevcuttur : 
YAESU
MOTOROLA
ICOM
KENWOOD

Türkiye'de bu tip telsizleri satın alabilmek ve kullanabilmek için Telekomüniskasyon Kurumu'ndan izin ve ruhsat almak gerekmektedir. Bu izinlere dernek, firma vs. olarak başvurulabilmekte, ya da Amatör Telsizcilik Belgesi alarak bireysel olarak da başvurulabilmektedir

RADYO AMATÖRÜ KİME DENİR? 
Radyo amatörü hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişilerdir. (7 Nisan 1983 gün ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu Madde 12) Türkiye'de amatör telsizcilik oldukça geniş bir alana yayılmış durumdadır. Bir çok ilimizde amatör telsizciler bulunmakta, bu amatörler bulundukları bölgelerde amatör röleler kurmaktadırlar. Radyo amatörleri acil durum ve doğal afetlerde haberleşme alt yapıları ile Sivil Savunma'ya destek vermektedir. 
Amatör telsizcilik sınavları her yıl iki defa Nisan ve Ekim aylarında Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılır. 
Bu konuda aşağıdaki linkden daha detaylı bilgi alınabilir : 
http://www.trac.org.tr/imtihan.htm
Okunma 59024 defa
Bu kategoriden diğerleri: « GPS İkinci El Malzeme Alırken Dikkat »
Yorum eklemek için giriş yapın