Etikete göre gösterilenler oğuz kaan şenol

  Katılımcılar : 
1. Mustafa Arız (Rehber) Davamand 5671 + Sabalan 4811 
2. Hafize Yiğit Davamand 5671 + Sabalan 4811 
3. Hatice Çakar Davamand 5671 + Sabalan 4811 
4. Menderes Kulinca